Builder of famous temples of Uttarakhand - GovtVacancy.Net

Builder of famous temples of Uttarakhand - GovtVacancy.Net
Posted on 20-08-2022

Builder of famous temples of Uttarakhand

Badrinath Temple - Ajaypal and Katyuri

Kedarnath Temple - Shankaracharya 

Yamunotri Temple - Pratapshah (1919)

Gangotri Temple - Amar Singh Thapa 

Badrinath Temple (Renovation) - Shankaracharya

Kedarnath Temple (Renovated) - By Katyuri Rulers

Yamunotri Temple (Renovated) - Maharani Guleria of Jaipur

Omkareshwar Shiv Mandir (Estt.) – Shankaracharya (Ukhimath)

Shankarmath Temple (Srinagar) – Shankaracharya

Naina Devi Temple (Nainital) – Motiram Shah

Kainchi Dham Temple (Bhawali Nainital) – Neem Karauli Baba

Ek Hathiya Deval (Thal Pithoragarh) – Baz Bahadur Chand

Thank You