Temple Styles of Uttarakhand - GovtVacancy.Net

Temple Styles of Uttarakhand - GovtVacancy.Net
Posted on 20-08-2022

Temple Styles of Uttarakhand

The styles of the temples of Uttarakhand are as follows:

Temple Place Style
Gangotri Temple Uttarkashi Katyuri style
Yamunotri Uttarkashi Katyuri
Kedarnath Rudraprayag Katyuri/Pandava
Badrinath Chamoli Mughal
Tungnath Rudraprayag Katyuri
Anusuya Devi Temple Chamoli Katyuri
Lakhamandal (Shiva Temple) Dehradun Uttarakhand Style
Katarmal Sun Temple Almora Uttarakhand Style
Keshavaraya Math Srinagar Uttarakhand Style
Baijnath Bageshwar Nagar style
Bagnath Bageshwar Nagar
Gopinath gopeshwar Nagar/Himadri
renuka Uttarkashi Nagar
Hanol (Mahasu Temple) Chakrata, Dehradun Hyun
Raghunath Temple Devprayag Dravid
Makarvahini Ganga Temple Haridwar Dravid
Jageshwar Temple Group Almora Kedarnath style
Paleti's Sun Temple Hindolakhal, Tehri Fasna
Shiva Temple Paithani, Pauri Fasna
madmaheshwar Rudraprayag pandit style
Chandika Gangolihat, Pithoragarh Balbhi Nagar
Gujardev Dwarahat Panchayat
baleshwar Champawat Khujrao/Shikhar
Rudramahal Gopeshwar, Chamoli middle Himadri
Narasimha Joshimath Himadri
Nanda Devi Almora Kumaoni/craftsmanship
Punad Shiva Temple Tehri Nagar
Hatkudi Siddhapeeth Tehri middle Himadri
Kotli Vishnu Temple Pithoragarh South Indian Style
sameshwar Uttarkashi Yamuk
kamleshwar Uttarkashi Yamuk
Jaipur Temple/Ekadas Rudra Mandir Uttarkashi Rajasthani style
Sandeswar/Kushmana Devi Rudraprayag Sikhar
rakeshwari Rudraprayag Chhatrarekha Prasad Style
Chaiti Mandir/Bala Sundari Mandir Kashipur Mughal
Maharudreshwar Temple Group Almora Fasna
Manianan Temple Group Almora Nagar
Nainital Rajmahal Nainital European style / Birmingham style
Thank You